Måltid – Vasily Perov

Måltid   Vasily Perov

Vasily Grigorievich Perov – en enastående mästare på 1860-1870-talet, vars tema för kreativitet var exponeringen av bristerna i det moderna samhället. Hans målning återspeglade den oroliga ryska intelligentsien för ödet för ”förnedrad och förolämpad”, livet för specifika människor, deras smärta och lidande.

Efter att ha förenats i sin opposition mot den ”omgivande verklighetens” mörker, kom författarna och konstnärerna ut med hård kritik och passionerad fördömelse av människans laster och det sociala systemets orättvisa. Tyget ”Måltid” presenterar tittaren scenen för en klostermiddag med ett lyxigt lagat bord, fullt av olika rätter.

Kompositionen som utvecklas framför våra ögon verkar illustrera styggelse av beteende och fula i essensen av prästerskapen. I det allmänna bruset från orgie som inträffar mot bakgrund av den korsfäste Kristus, hänger de spolade fäderna sig med jordiska nöjen – berusadhet och fräckhet, i den högra delen av bilden en av värdigheterna finkar framför den rika damen. Arrangerad i templet balagan, avbildad Perov, förråder det sanna ansiktet för kyrkan på den tiden. Enligt den samtida konstnärens uttryck, F. M. Dostojevskij, försvann ”gränserna för gott och ont och raderades.”

Medborgarskap i poesi och målning under 1860-1870-talet, i vilket rätthet, kaustisk ironi ofta uttrycks i berättelsenas allmänna brist på färg och vardaglighet ofta uppfattas idag inte som en nackdel, utan som ett drag i tidens ”konstnärliga sorg”. Det är ingen slump att många konstnärsverk inte tilläts visas på utställningar och visas för allmänheten.