Porträtt av en hund i Gatton Park – George Stubbs

Porträtt av en hund i Gatton Park   George Stubbs

Stubbs ”hundporträtt” var inte mindre populära än hästporträtt. Många aristokrater ville att Stubbs skulle försvara sina favoriter. En bra jakthund var stoltheten för alla engelska markägare och kostade mycket pengar.

Arbetar med ”porträtt” av hundar, Stubbs försökte nästan alltid att undvika sentimentalitet och framställa en hund som den är. Exakt och opartisk hans ”Portrait of a Dog in Gatton Park”, ungefär 1780. Undantaget från denna regel är kanske bara Mrs. Mosters Favorit Spaniel, 1777.

Den här bilden har en uttalad känslomässig färgning. Men Stubbs, troligen, gick av från sina principer inte av sin egen vilja, men styrs av önskemålen från älskarinnan om denna riktigt söta hund.

Konstnären skrev det anmärkningsvärda ”Landscape with Deer Hounds” för Marquis of Rockingham 1762. På 1700-talet var jakten på hjort den engelska adels favoritunderhållning. Den första halvan av det artonde århundradet inkluderar de första försöken att förbättra rasen av hundar genom avel. Bland de första brittiska uppfödarna var Pelchems från Broklesby. Deras berömda hund heter Ringwood Stubbs skrev 1792.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)