Hertiginnan av Richmond och Lady Lennox, tittar på Duke’s dressyr – George Stubbs

Hertiginnan av Richmond och Lady Lennox, tittar på Dukes dressyr   George Stubbs

Ett av de bästa verken av Stubbs för hertigen av Richmond. När vi tittar på bilden kan vi omedelbart dra slutsatsen att hertigen var mycket, väldigt rik – trots allt var fyra tjänare upptagna på en gång att städa en av sina hästar.

Låg genre Stubbs var hela sitt liv hemsökt av hans kollegers akademiker. För ett kort ögonblick verkade det för honom att han var på väg att uppnå det och få officiellt erkännande och ära. Men berättigande vinkade målaren, vände sig berömmelse igen från honom.

Han, en djurmålare, en arbetare av låg genre, hade ingen rätt att räkna med lika utmärkelser med akademiker som arbetade i ädla genrer. Ja, han hade många kunder som uppskattade hans förmåga att ”verka” att skildra sina beaglar och fullblodshästar.

Men ingen var orolig för hans hårda arbete innan hans vetenskapliga forskning. ”Mr. Stubbs” fick övergivna incitament klapp på axeln, och lagerkranser handlade inte om hans ära. De krönade ”riktiga artister.” Men till slut visade sig Stubbs vara en ”riktig konstnär” – tiden satte allt på sin plats.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)