Porträtt av Beaumont-familjen – George Romney

Porträtt av Beaumont familjen   George Romney

Namnet på George Romney är förknippat med konsten att engelska porträtt. Han förberedde sig för den historiska genren, men ödet förberedde honom att bli en porträttmålare, och bara i några av hans gruppporträtt noterades den tidigare strävan av mästaren för en stor akademisk genre.

Namnet Romney är oöverskådligt och med bilden av Lady Hamilton – konstnären skapade cirka 20 av hennes porträtt. Romney var en samtida av J. Reynolds och T. Gainsborough, men hade inte samma fantasi, var underlägsen för dem i subtilitet av känsla och bildmässigt uppfinningsrikedom.

Men Romney var den första som omfamnade idéerna om neoklassicism, renheten i klassisk komposition, design och estetik. Till och med vid tidpunkten för resan i Italien kastade konstnären sig in i atmosfären för den framväxande neoklassicismen, genomträngd av hans anda, som till stor del bestämde arten av hans verk.

Graciösa vinklar, några få sätt och samtidigt graciösa poser, vissa lätthet och samtidigt flatulens, vacker kallaktig färg – allt detta är inneboende i bilden ”Porträtt av Beaumont-familjen” och visar konstnärens förståelse av de neoklassiska principerna historiska verk. Andra kända verk: ”Harriet Greer”. 1781. Hermitage, St Petersburg; ”Richard Cumberland”. Ung. 1776. National Gallery, London; ”Porträtt av Emma, ​​Lady Hamilton”. Ung. 1785. National Portrait Gallery, London.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)