Säng – Mikhail Vrubel

Säng   Mikhail Vrubel

Vrubel var en utmärkt föredragande. Han uppskattade förmågan att måla ovanligt högt och skyllde ofta samtida konstnärer för deras åsidosättande av teckning. Vrubel målade alltid – han ritade snyggt, exakt, i detalj: som exempel citerar han hans verk The Left Hand of the Artist, 1882-83. Ibland verkar det som om Vrubel grafik inte är för kombinerad med hans svepande målning, men i själva verket skulle alla hans bildmässiga ”nyheter” ha varit omöjliga utan noggrant grafiskt arbete.

Det är konstigt att när det gäller ritning bildar konstnärens öde en sammansatt ring: en gång började han med en ritning, han avslutade sin kreativa karriär med intensiva ritlektioner. Toppnivån för dessa klasser faller på ”vandringar” av Vrubel i psykiatriska kliniker – hans ritningar av denna pore skiljer sig inte bara i observation, utan också i ökad uttrycksförmåga – som till exempel verket ”Säng”, 1903-04. Doktor F. Usoltsev, som behandlade konstnären, erinrade om: ”Han arbetade alltid och kreativiteten var lika lätt och nödvändig för honom som att andas.”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)