Bär en tårta – Rafael Santi

Bär en tårta   Rafael Santi

Målningen ”Carrying the Cake” spanska kungen Philip IV betraktade pärlan i hans samling. Arbetet gjordes för det napolitanska klostret, och när det 1661 lyckades skicka det till Filip IV lovade han att betala klostret 4 000 dukater för det årligen.

Detta är ett av de mest innovativa verken av den stora mästaren. Raphael avviker helt från den klassiska kompositionen. Bilden i bilden är byggd på kontraster, figurernas proportioner bryts. Allt ser ut som en slags teaterföreställning.

Färglösningen med total färgintegritet innehåller interna dissonanser. Ansiktsuttryck, gester är fulla av återhållsam upphöjning. Spänning som skickligt markeras av skarlakansfärger och deras reflektioner i hela bilden. I detta arbete kan du se hur Rafael började avvika från den klassiska förståelsen av bildens utrymme och började prova tekniker som är inneboende i manism. Utan tvekan är detta ett av de mest intressanta verken av den stora mästaren.