Kejsaren Peter II och Tzarerevna Elizabeth Petrovna avresa till jakten – Valentin Serov

Kejsaren Peter II och Tzarerevna Elizabeth Petrovna avresa till jakten   Valentin Serov

Serovs ”kärlek” i historiska epoker, särskilt de som är förknippade med grandiosa transformationer, framkom från konstnären under påverkan av huvudfredsmakaren A. Benoit. Serov svarade entusiastiskt på förslaget att studera publiceringen av ”Tsarens jakt”, förutom de ämnen som skildrade Peter den Stors era, kunde han välja på egen hand.

Målningen ”Avgång av kejsaren Peter II och Tzarerevna Elizabeth Petrovna på jakten”, blev konstnärens första verk, med vilket han började detta ämne, och där ”smacken” i illustrationen fortfarande kändes.

Handlingen visade sig vara dynamisk, påminner om en actionfilm med snabbt föränderliga ramar. Här fylls allt med rörelse, känslor som snabbt överförs till tittaren, vilket gör honom själv som om han deltar i en speljakt. Det verkar som om bildens gränser med svårigheter begränsar energin som rusar bortom duken.

Temperatekniken gjorde kompositionen både enkel och komplex och gav den också en etudisk, jämn disposition. Avsaknaden av oljefärger, som gör duken flerskiktade, gjorde det möjligt för konstnären att uppnå en ljuskänsla på bildplanet, och linjernas karaktär gav verket en likhet med en vågyta.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)