Musical Bet – Jean Honore Fragonard

Musical Bet   Jean Honore Fragonard

Målning av den franska konstnären Jean Honore Fragonard ”Musical Bet”. Storleken på målningen är 62 x 74 cm, olja på duk. Målarnas målning är också känd som ”Musical Contest”; hänvisar till den tidiga perioden med kreativitet Fragonard.

I själva verket, enligt fransk lag, anses alla skulder som härrör från spelet och vadslagning vara ogiltiga, med undantag för de som härstammar från spel riktade till andliga och fysiska övningar, såsom: litterär tvist, filosofisk tvist, musikalisk vadslagning, fäktning, löpning, racing och så vidare; men också här har domstolen rätten att, om räntan är för hög, avvisa fordran.

Betalas frivilligt för vadslagning utan sökning kan inte återlämnas, såvida inte den vinnande parten hade något bedrägeri, bedrägeri, våld etc.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)