Gata och trappor i Auvers – Vincent Van Gogh

Gata och trappor i Auvers   Vincent Van Gogh

Landskapet har mycket gemensamt med sådana verk av Van Gogh som ”Street in Auvers”, ”Landskap nära Auvers på en regnig dag.” Alla dessa verk förenas av en liknande plot.

Konstnären försökte främst måla verkligheten som omringade honom dagligen, varje timme, ibland trött med sin monotoni och isolering. Van Gogh letade omedvetet och väldigt passionerat och hastigt efter en väg ut ur denna kalla stängda värld.

Trots den tematiska likheten i vissa verk är varje Van Gogh-målning unik i sin inkarnation och bär i dess kärna en originalidé.

”Gata och trappor i Auvers” är ett bekant och samtidigt ovanligt, nytt landskap. Ämnet på bilden är öppet och tydligt, och konsttekniken är ovanlig och komplex, så att någon kan upprepa den eller förstå den helt och hållet till slutet.

Landskap är en svår sammanvävning av rumsliga former, linjer och nyanser. Bilden orsakar en förvrängning. Bräckliga, vassa, intermittenta streck, påträngande svart kontur, inkonsekventa färgnyanser skapar en invecklad duk, som påminner om drömmarnas utrymme, förvirrade bilder och vaga minnen.

Man får intrycket att till och med lite och de bilder som presenteras i bilden kommer att smälta samman till en oskiljbar spegel eller dröm. Och bara tack vare de hårda svarta konturlinjerna är det möjligt att hålla alla dessa ömtåliga och så mobila bilder ihop och inte låta dem försvinna eller deformeras.

Det bör noteras att detta inte bara är ett landskap som förmedlar det franska kommunens tysta, tysta liv, utan verklighet som har blivit liv. Ännu mer dynamisk, ibland överdrivet, är kopplad till bilden av bilden av mänskliga figurer.

Konstnären lyckades med det som sällan lyckas med konstmålningen i allmänhet. Van Gogh lyckades inte bara återspegla verkligheten, han fångade livet självt, rörelsen av luft, vindens andedräkt, tidens och rumets förändring. Hans målningar är så verkliga, trots alla deras ”gränser” och orealitet, att man får intrycket att framför oss en återupplivad filmram verkar hans dukar vara så fladderande och levande.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)