Arkitektoniska Angelius Mille – Salvador Dali

Arkitektoniska Angelius Mille   Salvador Dali

En av en serie anmärkningsvärda verk där Dali uttryckte sin besatthet av det idylliska innehållet i Millets ”Angelyus” – målning. I essäet ’The Tragic Myth of Angelius Millet’ från 1938 beskriver han hur den kvinnliga figuren i den här bilden förknippas med hans uppfattning med sexuell aggressivitet, och hennes hållning – med posen för den kvinnliga bönsyrsa, och förbereder sig för att sluka hanen efter copulation.

De fantastiska formerna av klipporna vid Cape Creus, inte långt från Dali-huset, bidrog till parets omvandling från Millet-bilden till den enorma likheten med menhir eller statyer. Även om den manliga figuren är större, väntar hon hopplöst på sin långa brodd, förmodligen förvandlad från hällfisken som finns på den ursprungliga hirs, för att röra vid hennes hals.