Spöke av sexuell attraktion – Salvador Dali

Spöke av sexuell attraktion   Salvador Dali

Den gigantiska kollapsande figuren av ”Sexuell attraktion”, som står på stranden och håller med hjälp av rekvisita, är inte en väldigt trevlig syn, ”sexuell mardröm” är ett mer lämpligt namn för denna samling av delar av människokroppen som är löst fäst på torso vridna från påsar och rivna.

Figurens huvud smälter samman med klipporna till en typisk Dali-dubbelbild, och de amputerade och torterade lemmarna antyder att den här kanibalismen uppnås – motivet, som i konstnärens undermedvetande alltid är nära besläktat med sex.

Enligt författarens förklaring är pojken i en sjöman kostym Dali själv vid sex års ålder, han har en båge i ena handen och en fossiliserad penis i den andra. Samma figur kommer att visas efter trettiofem år i ’Hallucinogenic Bullfighter’. Viken är en riktig plats nära Kadak, som förmodligen var välkänd för Dali från barndomen.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)