Islands of the Dead – Salvador Dali

Islands of the Dead   Salvador Dali

Denna målning målades i olja på duk. Verket är en omarbetning av konstnären Arnold Beklins verk, vars idéer liknade surrealisternas tankar, inklusive Dali. Till vänster står en kopp på en kubisk bas med en tunn stång fäst vid den.

Enligt tolkningen av Freuds drömmar betyder varje hålighet en feminin princip, och varje avlångt objekt tolkades som en fallisk symbol. Avkrypterade som början för båda könen, dessa artiklar kan vara orsaken till att Dali inkluderade i namnet ”Angelus”. Ön från arbetet påminner vagt om Beklinön.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)