Pir i Colbert – Raoul Dufy

Pir i Colbert   Raoul Dufy

Impressionisterna gjorde ett stort intryck på de unga, som just hade kommit till Paris från provinsen Dufy. Han blev smittad av Man och Pissarro, började bokstavligen kopiera deras utstryk. Under en kort period skrev han dussintals scener från det parisiska livet och från livet på Normandiekusten – till exempel ”Stranden i Saint-Adress” och ”Pier i Colbert”.

1901 godkändes Dufys målning ”Evening in Le Havre” av det inflytelserika samhället av franska konstnärer. Två år senare började Dufy att ställa ut på Salon of Independent och lyckades till och med sälja flera av sina målningar och slutligen komma ut ur fullständig oklarhet.

Trots skönheten och teknisk perfektion designades målningarna från denna period i en dekorativ stil, som redan ansågs föråldrad. År 1905, efter att ha besökt Fauvist-utställningen, blev Dufy själv desillusionerad av den. Efter det lämnade konstnären den impressionistiska stilen för alltid.