Balsal i Moulin de la Galette – Henri de Toulouse-Lautrec

Balsal i Moulin de la Galette   Henri de Toulouse Lautrec

Verket ”Moulin de la Galette” är särskilt anmärkningsvärt bland verk av Toulouse-Lautrec, eftersom det betraktas som den första och sista bilden, där det inte finns hans vänner som utgjorde ”dekorationen” i underhållningsanläggningarna i Paris. Här dansar enkla och oskiljbara invånare i Montmartre och har kul. Denna duk börjar sin berömda cykel av verk som ägnas åt kaféer och shantans lediga liv.

Före detta fanns det andra bilder från världslivet, trångt med billig parfym, allmänheten, som bara känner sig bekväma med konstgjort ljus, men alla tidigare försök slutfördes inte.

Skapandet av duken föregicks av det förberedande arbetet ”Porträtt av en kvinna vid fönstret.”

Stilen att skriva en bild är till stor del ekon av Degas, en obestridlig myndighet för Lautrec: samma drag som att bygga en komposition när det är oklart för tittaren vars karaktär i handlingen som skildras författaren ville lyfta fram, och samma professionellt plockade ”ram” som just hämtades från det ögonblicket av livet.

Du kan känna atmosfären i en hänsynslös semester, obehandlad kul, där det inte finns några normer, förbud och allt är underordnat känslan av söt syndlig tillåtelse.