Konstnärens mor, grevinna Adele de Toulouse-Lautrec vid frukosten – Henri de Toulouse-Lautrec

Konstnärens mor, grevinna Adele de Toulouse Lautrec vid frukosten   Henri de Toulouse Lautrec

I sin ungdom, när konstnären försökte hitta sin egen stil, målade han ofta familjemedlemmar såväl som husdjur, samtidigt som han försökte inte bara överföra originalet till kanvasen kvalitativt, utan försökte förkroppsligas modellens liv, rörelse, sensationer och till och med karaktären.

I målningen The Artist’s Mother, grevinnan Adele de Toulouse-Lautrec vid frukosten, känner man att en kvinna med spår av tidigare skönhet knappast blev bortskämd av ödet, snarare tvärtom, ungdomens visnande förknippas med sorg, känslor och den ödmjuka bärningen av hennes kors.

Från bilden av en kvinna andas det naturlighet, brist på lust att se spektakulär, attraktiv, hon letar inte efter kontakt med publiken utan försöker undvika det.

Vissa kritiker tror att i de tidiga målningarna, där konstnären avbildade grevinna Adele, trots korrespondensen mellan canvostilen och de grundläggande kanonerna för impressionism, såg den unga Lautrec inte mer än han kunde se.

Arbetar i porträttgenren ”skonade” bara mamman och skildrade henne med ömhet utan en kaustisk grotesk eftersmak.