Risen Slave – Michelangelo Buonarotti

Risen Slave   Michelangelo Buonarotti

Denna skulptur visar en stark, vacker ung man som försöker bryta band. Passionerad protest mot slaveri och en obruten vilja att vinna förmedlas i starka kroppsrörelser och stolta ansiktsuttryck. En enorm, övermänsklig muskelspänning förstärker ytterligare intrycket av ihållande önskan om frihet.