Portico perspektiv – Antonio Canaletto

Portico perspektiv   Antonio Canaletto

Under sin vistelse i Rom 1719-1720-talet skapade Canaletto landskapet för operaerna i Domenico Scarlatti. Det är också känt att det var här som han fängslades av konsten av holländska vedutister och bambochantis.

Till skillnad från de nederländska genrerna tillät Bambohanti aldrig i sina kompositioner förlöjligande och sarkasm. Från sin konst lärde sig Canaletto lektionerna av arbetet på ett fritt, skissartat sätt samt en korrekt överföring av perspektiv. Detta senare verk av konstnären Med en venetiansk portik inför den charmiga innergården, med exakta detaljer och magisk belysning, fungerade som ett bra exempel, ett lärarverktyg inom perspektivområdet, men framställdes ursprungligen som ett kvalificerande verk av Canaletto själv och var avsett att inneha professor som professor vid Akademin för målning och skulptur. .

Dess kopia av borsten av den ryska målaren F. Alekseev – ”Den inre utsikten över gården med en trädgård. Loggia i Venedig”, som kallades Russian Canaletto, är allmänt känd.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)