Perseus Liberating Andromeda – Piero di Cosimo

Perseus Liberating Andromeda   Piero di Cosimo

Den florentinska konstnären Piero di Cosimo kombinerade i sitt verk harmoniska, spirituella bilder av Högrenässansen med kärlek till en detaljerad skildring av den omgivande världen, som han fick från de holländska målarna. I den presenterade bilden, skriven i den sena perioden av kreativitet, använde befälhavaren den antika grekiska myten om Perseus och räddade Andromeda.

Återvända efter segern över Gorgon Medusa såg hjälten en tjej bunden till en klippa. Det var Andromeda, som invånarna i hennes födelseland offrade till ett havsmonster, som slukte folket för att bli av med honom. Perseus i sina bevingade sandaler och en magisk hjälm som gjorde honom osynlig, visas på bilden två gånger – flyger över havet och står på baksidan av ett monster och viftar med ett svärd.

På vänster sida lider och gömmer Andromeda, täcker sig, skrämmer människor, och till höger har folket kul och viftar med laurbærgrenar och förhärligar hjälten. Införlivandet i sammansättningen av olika tidshändelser och deras tolkning som liknar en saga vittnar om de fortfarande kvarvarande traditionerna från föregående århundrade – Quatrocento, men de mjuka konturerna av figurerna och landskapet som är vidöppen på avstånd indikerar att detta arbete skapades under Högrenässansen.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)