Lake Avern: Aeneas and the Spirit of Kuma – William Turner

Lake Avern: Aeneas and the Spirit of Kuma   William Turner

Turner betraktas som en stor innovatör, en konstnär som ”hoppade ut” från sin tid, som tog förbi honom.

Men allt detta hindrade inte honom från att behandla de gamla mästarnas verk med stor respekt. Således gjorde det största intrycket på Turner av verk av Claude Lorrain och Poussin. De var infödda i Frankrike, men tillbringade större delen av sina liv i Italien, där de skrev idealiserade klassiska landskap.

Under ett tag försökte Turner arbeta i samma släde, eftersom sådana landskap var mycket värderade i akademiska kretsar. Som ett exempel presenterar vi landskapet ”Lake Avern: Aeneas and the And of Kuma”.