Glaucus och Skilla – William Turner

Glaucus och Skilla   William Turner

Det sublima estetiska konceptet är en av hörnstenarna i romantikens hela byggnad. Konstverk kallas sublim, orsakar vördnad och kallar en person till det andra.

I England blev detta begrepp utbrett efter publiceringen av Edmund Burkes bok, A Philosophical Study of the Origins of Our Ideas of the Sublime and the Beautiful. I Turner manifesteras det sublima ofta i form av naturkatastrofer. Denna teknik är uppenbar i ett antal historiska målningar av Turner – till exempel ”The Blizzard. Hannibals arméns övergång över Alperna.”

Naturkatastrofer finns också i hans verk skrivna om bibliska teman och plott av klassisk mytologi – som till exempel målningen ”Glavka och Skilla”, skriven på tomten för Ovidius. Sådana ämnen gav Turner möjlighet att skriva storslagna scener och betonade en hjälplöshet hos en person före elementenes krafter.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)