Idealistpraktiker och materialistteoretiker – Vladimir Makovsky

Idealistpraktiker och materialistteoretiker   Vladimir Makovsky

Bilden är fylld med humor, bilderna av två argumenterande män orsakar ett leende.

Ensam är kocken troligen en utövare, han sitter fast i sin stol och detta indikerar hans fasta position i argumentet. Den andra, blyga teoretikern, sitter på kanten av avföringen och känner sig inte särskilt säker på sitt bevis.

Bildens humor ligger i det faktum att utövaren enligt lagen i genren måste vara en materialist och teoretiker en idealist.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)