Höstmotiv – Victor Borisov-Musatov

Höstmotiv   Victor Borisov Musatov

När han återvände till Ryssland från Frankrike 1898 hittar Borisov-Musatov huvudtemat för sitt verk, som bildligt kan betecknas med konstnärens egen formel – ”melodin om gammal sorg”. Från och med 1899 verkar ett efter ett verk som bär tittaren in i den magiska världen.

Kläder, lordiga hus, landskapsdetaljer – allt indikerar tydligt ”handlingen”: det här är XVIII-talet. Men detta är inte på något sätt historisk målning. Borisov-Musatov undviker medvetet att kopiera verkligheten, dessa är absolut komponerade lyriska kompositioner, och det viktigaste i dem är inte lojalitet till historiska detaljer, utan humör, musik, motiv.

En av de första sådana målningarna var Autumn Motive, lite senare skapades Harmony, 1900; Titeln på det sista verket är begreppsmässigt för Borisov-Musatov. Dessa första ”förflutna drömmar” saknar ännu inte berättelser som starkt drunknar ut sin musik; i framtiden kommer ”plot” att försvinna från Musatov-verk i denna serie.

Missnöjd med ”harmoni” klagade författaren: ”Jag försökte uttrycka min idé om harmoni, och det fanns bara dissonanser runt mig som det inte fanns någon plats att åka till.” Till slut lärde han sig att inte höra dessa dissonanser.