Kål och pil – Victor Borisov-Musatov

Kål och pil   Victor Borisov Musatov

Enkel bild. Grönsaksträdgård – lärlingsåren: först, ritningar nära bladen, sedan mer och mer avlägsna landningar av tidig kål. På avstånd smälter gjutningen samman till ett vågigt ark. Examen markeras av konstnärens bildning, när eleven kan tänka på bildobjekt. Bilder börjar bära andligt innehåll.

Ett uttryck för detta är raden med träd, de svarta pilarna växer längs fjärrkanten av grönsaksträdgården och stiger upp till himlen. Våtmarker följs av en vild äng: oberoende behärskning av konstnären av ett nytt material. Bakom honom i fjärran finns en tät remsa av skog: målningar av en mogen mästare. Motivet från kålträdgården, som en lärlingsperiod, finns i Van Gogh och Nesterov.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)