Embalmed Forest – Max Ernst

Embalmed Forest   Max Ernst

Arnst arbetade i avantgardetekniken för ”spontan” skrivning, baserad på reflexarbete med en pensel, och uppfann sin egen metod att arbeta med oljefärger – galler. Konstnären sprider duken ovanpå olika föremål och applicerade sedan färgen med en palettkniv.

Resultatet blev en stor abstrakt duk. De dramatiska bilderna som Ernsts ragtags fylldes gjorde ett oroväckande intryck på tittaren. Den dystra färgen och de tunga formerna av målningen ”Skrikande kvinna som korsar floden”, 1927, förmedlar en känsla av rädsla, som betonas av ”kvinnans” vända armar och hennes mun öppnas i ett skrik.

Lätt igenkännande figur av en resande kvinna ser mycket dynamisk ut. Ernsts senare gitter, The Embalmed Forest, med dess stille, livlösa träd, tvärtom, ser statisk ut, frusen ut. Detta ”förstenade landskap” är en annan bild av världen som har överlevt den universella katastrofen, vars förmodning ständigt störde konstnären. Han skapade mycket hårt arbete på 1930-talet, vilket är svårt för Europa.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)