Boreas bortför Oriphi – Peter Rubens

Boreas bortför Oriphi   Peter Rubens

Boreus – i grekisk mytologi – nordvindens gud. Det är förknippat med naturens krafter. Avbildade vingade, långhåriga, skäggiga mäktiga gudar. Den bor i Thrakien, där det är kyla och mörker. Kan förvandlas till en hingst.

Boreas bortför Oriopa, dotter till den mytiska ateniska kungen Erehwei. Boreas tog henne till Thrakien och där gifte han sig med henne. De hade söner – Zet och Kalaid.