Victory (skulptur) – Michelangelo Buonarroti

Victory (skulptur)   Michelangelo Buonarroti

Skulptur av Michelangelo Buonarroti ”Victory”. Skulpturens höjd är 261 cm, marmor. 1534, när han slutfört arbetet med den allegoriska statyn av ”Victory”, lämnar Michelangelo Florens, där han inte kunde känna sig säker, och flyttade permanent till Rom. Den sista, romerska perioden med Michelangelos kreativitet fortsätter under förhållanden med ökande social reaktion. Motreformationen påbörjar sin offensiv mot traditionerna i den spirituella kulturen i renässansen.

I många konstcentra har de vanligaste konstnärerna haft en dominerande ställning. I en atmosfär av växande andlig ensamhet blev Michelangelo nära den religiös-filosofiska cirkeln, som grupperades runt den berömda poesinnan Vittoria Colonna. Men precis som i Lorenzo Medicis tider gick de unga Michelangelos kreativa intressen långt utöver den smala kretsen av domstolshumanister, så nu visar de stora figurernas idéer att vara ojämförligt bredare än de vänliga religiösa reformatoriska tendenserna hos hans vänner.

Den historiska verkligheten skapade nya utmaningar för konst, och Michelangelos konstnärliga ideal genomgår förändringar. Men om hans hjältar till stor del har förlorat naturens integritet och naturens effektivitet, behöll de fortfarande fullt ut sin etiska höjd. Det faktum att världsbilden i Michelangelo bildades i dess kärna under uppkomsten av renässanskulturen bestämde huvudfunktionen i hans inställning till världen: människan för honom förblev alltid det högsta värdet.

Detta är den grundläggande skillnaden mellan Michelangelo och konstnärerna i det maneristiska lägret, vars konst vittnar om förlusten av människan och en nihilistisk inställning till etiska värden.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)