Mottagande av judar i Polen – Jan Aloiy Mateiko

Mottagande av judar i Polen   Jan Aloiy Mateiko

1887 fick Jan Matejko titeln hedersdoktor vid Jagiellonian University. Ett år senare, i juni 1888, började konstnären arbeta med cykeln ”The Polish of the People’s History”, som senare gav författaren en kommentar.

Konstnärens sekreterare Marian Gozhkovsky skrev: ”Som Mateiko berättade, beslutade han att bevisa att han förtjänar den doktorsexamen som fick sitt universitet.” Cykeln består av tre delar. Den första – av de sex målningarna – ägnas åt den tid då polskt styres i Piast-dynastin, den andra – av de fyra målningarna – Jagiellonian-dynastin, de två sista – nedgången av det polsk-litauiska samväldet.

Cykeln öppnas med antagandet av kristendomen 1899 och krönandet av den första kungen. De sista bilderna i denna serie är ”konstitutionen den 3 maj”, ”fyraåriga dieten”, ”utbildningskommissionen” och ”sektion av Polen”. Ett av verken – ”Mottagande av judar i Polen” – skrev konstnären i förstorat format efter beställning av Arnold Rappaport från Wien.

Trots närvaron av författarens kommentarer är ”Det polska folks historia” ett riktigt historiskt pussel. För inte så länge sedan kom konstkritikerna till slutsatsen att denna cykel borde ses som en konstnärs syn på kampen mellan civilisationens framsteg och religiösa medvetande.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)