Badare – Paul Cezanne

Badare   Paul Cezanne

Perioden i Cezannes liv, som kallas ”syntetisk”, präglas av hans önskan att skapa en stabil-mobil bild av naturen med samtidig överföring av en känsla av dess integritet.

I verket ”Bathers” försöker konstnären förmedla en känsla av harmonisk människa och natur. För honom är detta ämne centralt inte bara i verken utan kan också spåras i hans attityd till själva livet.

Utstryk som appliceras på ett flexibelt och plastiskt sätt, smidigt sammanflätade, skapar en homogen struktur på duken. Konstnären ritar figurerna av människor i en grov, inexpressiv form, vanligtvis naken, och betonar att en person är en produkt av naturen och borde leva med den i harmoni. Kropparna av badare skiljer sig inte ut, kontrasterar inte med landskapsbakgrunden och kan, liksom vegetation, leda ljus och luft genom sig själva.

Bilden kan ses i Museum d’Orsay.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)