Kristus i tornens krona – Peter Rubens

Kristus i tornens krona   Peter Rubens

Bilden hänvisar till den tidiga perioden med kreativitet hos Rubens. Den presenterar avsnittet av evangeliet, när Kristus, efter att ha gissat och besvärat, visades för folket för den slutliga domen. Den pekande gesten från Pontius Pilatus, som inte erkände skuld för Kristus, illustrerar ordförarens ord: ”Se mannen.”

Törnen och lila – parodisymboler av kunglig värdighet, uppfann för Jesus som ett tecken på hånlig vördnad. Balanserad komposition, oklanderlig kunskap om anatomi och skulpturell modellering av former indikerar en noggrann undersökning av konstnären av monumenten från forntida och renässanskonst.

Samtidigt är målningstekniken på trädet med användning av vit kritjord, smidig emaljfärgad textur och materiell påtaglighet i föreställningen av föremål, särskilt metallhjälmen med rödaktiga reflektioner från lila på den, associerade med nationella traditioner. Frånvaron av extern upphöjelse i överföringen av Kristi fysiska och mentala plågor informerar hans bild av hjältemod, med betoning på andlig styrka och mod.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)