Första furen – Jean-Baptiste Dreams

Första furen   Jean Baptiste Dreams

Jean-Baptiste Dreams var den mest ortodoxa predikanten av idéer om russism, som inspirerade sentimentalismens riktning i konst och litteratur under slutet av seklet. Grezs moraliserande målning inför den franska revolutionen väckte den entusiastiska inställningen hos kritiker och upplysta konstälskare, inte bara i Frankrike utan också i Ryssland.

Grezs stora komposition ”The First Furrow” förtjänar patetiskt, entusiastiskt och sentimentalt bönderna, vars liv förstoppas av arbete i naturen. Kanske fick hans inträde ett intresse av konstnären av hans kund – en beundrare av Rousseaus filosofi, upplyst av den ryska filantropen greve Pyotr Andreyevich Shuvalov.

Folkanpassning, som ger rätten att hålla den första pälsen till en ung man som har uppnått majoritetsåldern, förvandlas till en högtidlig procession i andan av Frizoobrazny sammansättningen av den forntida lättnaden. Emellertid illustrerar deltagarnas sentimentala känslighet i scenen snarare än att översätta till progressiva idéer från tidens progressiva idéer.

Lockiga spädbarn är som rocaille-cupider, tårar av ömhet i ögonen på landsbygdens skönhet och dygdig ålderdom, falska patos från farens gest, som en avskedsson, till armarna, är alltför emotionell och påträngande.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)