Enligt Velasquez – Francis Bacon

Enligt Velasquez   Francis Bacon

Framför oss är en målning av Francis Bacon ”Enligt Velasquez.” Kärnan i denna skrämmande bild är en parafras av det berömda porträttet av påven Innocent X, skriven av Diego Velasquez.

Påven är sprutad med blod, med ett smärtsamt förvrängt ansikte, avbildas påven sittande i en metallrörstruktur, mer exakt innesluten i en ram av sin egen tron. Hans genomträngande skrikande figur med hjälplöst knutna nävar löser sig upp i bildens bakgrund och smälter samman med dess dramatiska vertikala ränder.

Titta på detta improviserade brasa – det brinner rätt under påvliga tronen. Bryt inte ut, rop inte i impotent raseri, efterfråga hjälp. Hell av helvetet på jorden.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)