Dante och Beatrice – William Blake

Dante och Beatrice   William Blake

Denna bild, målad med bläck och akvarell, är en del av en stor cykel, som Blake arbetade vid solnedgången i sitt liv. Blake hedrades mycket av Dante och ansåg honom ”en av de största spiritualisterna.”

I sin dikt, som ledde läsaren genom helvetet och Purgatory till paradiset, såg Blake den mänskliga själens väg från synd och mörker – till ljus och renhet. Under denna resa möter Dante, tillsammans med Virgil, sina samtida, människor från långa åldrar och fiktiva karaktärer. Till slut ser han Beatrice, sin ”vackra dam”. Blakes målning illustrerar Dante och Beatrices första möte

Det måste sägas att mästaren försökte illustrera dikten till Dante så exakt som möjligt och att skildra allt som poeten nämnde. Men i vissa detaljer tillåter han sig fortfarande ”konstnärliga friheter” och avvikelser från texten. Ändå lyckades han på ett mycket uttrycksfullt sätt förmedla den glädje – och samtidigt förvirring – som Dante upplevde under sitt möte med Toa, som han idoliserade

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)