Finchley Trekking – William Hogarth

Finchley Trekking   William Hogarth

Här hänvisar Hogarth till händelserna i den senaste historien. 1745 inledde anhängarna av jakobiterna – det katolska partiet som ville återställa Stuarts-dynastins styre – en väpnad invasion av Skottland. Jacobiterna vann ett antal segrar, varefter deras framsteg stoppades. Vid denna tid svepte emellertid oroande stämningar hela södra England, så trupperna drogs snabbt hit från Europa.

En av enheterna skickades till Finchley för att täcka tillvägagångssättet till London. Som alltid innehåller bilden av Hogarth flera skikt av betydelse. 1749 var händelserna som konstnären exponerade fortfarande färska i minnet av hans samtida, och parlamentet diskuterade bara ”Insurgents ’Act”, som skulle bestämma ödet för de fångade jakobiterna. Denna handling krävde och förstärkte militär disciplin, så att bilden av Hogarth var relevant. På sitt vanliga sätt parodierar konstnären berömda plottar om avsked av soldater med älskare innan han lämnar för kriget, inklusive de välkända verken av Jean Antoine Watteau.