St Christopher – Konrad Vits

St Christopher   Konrad Vits

Vic var en av de mest intressanta mästarna under första hälften av XV-talet. Information om hans liv är extremt knapp. Han föddes i den Schwabiska staden Rottweil. 1434 accepterades han i Baselmålarens verkstad, och i mitten av 1440-talet levde konstnären inte längre. Fragment av tre stora altare, skapade av honom i olika år, har överlevt.

Alla är skrivna av handen av en mogen mästare, bekant med samtida holländsk målning, som upptäckte sig själva skönheten i den verkliga världen och med oskyldig glädje som skildrar allt som framträdde för hans ögon. ”St Christopher” – en av dörrarna till det nu förlorade altaret. Konstnären skildrade ett avsnitt från livet i St.. Christopher som bär igenom dammen baby Kristus.

Detta ämne gav Vitsu en ursäkt att skapa ett något naivt, men fullt av charmlandskap. Den lugna vattenytan sträcker sig lugnt i avståndet; otillgängliga stenar omringade den på båda bredderna, lätta båtar med små figurer av människor plöjer vattenytan, till vänster är en by, vid kusten är en munks figur; från den ljusblå himlen finns det ett stadigt klart ljus.

Konstnären uppfattar världen genom fantastiska prisma: till och med i figuren av Christopher, med ansträngningen att luta sig mot en trägren, finns det något av karaktärerna från tysk-svenska folksaga. Men samtidigt är det just en så genial målning som kan uttrycka en komplett glädjande överraskning och tyst glädje i världen, som härrör från bilden av Vic.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)