Skördar – Kazimir Malevich

Skördar   Kazimir Malevich

Grundaren av den ryska abstraktionismen Kazimir Malevich satte ett stort märke på konst. Förutom att måla studerade Malevich filosofi, inklusive konstfilosofi.

Kazimir Malevichs målning ”Reapers” avser den så kallade ”bonde” – perioden för konstnärens kreativa aktivitet. Förutom denna duk, under denna period skrevs ”The head of a bond” och andra verk. Målningen ”Reaper” visar tre kvinnor i ett fält under skördesäsongen. Konstnären försökte utan utsmyckning att förmedla det vanliga bondelivslivet, arbetsbördan i fältet. Allt detta läses på kvinnans ansikte i förgrunden. Till vänster skildrade konstnären skuggan av ett träd där kvinnor kan hitta skydd mot den brinnande solen.

I bakgrunden skildrade konstnären Nikolsky-kyrkan i byn Romashkovo, där han älskade att gå och arbeta. Konstnären testamentades även att begrava sig på dessa platser, så det är möjligt att hans grav avslöjar samma utseende som visas i målningen ”Reaper”.

Kazimir Malevich med stor uppmärksamhet närmade sig bilden av bondelivet. Han ansåg omöjligt att bondelivet utan religion och ikoner, varför hans målningar av bondcykeln påverkas av principerna för rysk ikonmålning.