Relativitet – Maurits Escher

Relativitet   Maurits Escher

I sitt mycket berömda verk ”Relativitet” använder Maurits Escher en speciell teknik som kallas tessellation. Med det är ett visuellt plan uppdelat i flera delar. På bilden arrangerade konstnären kompositionen i tre plan vinkelrätt mot varandra.

Sådana verk av Escher fortsätter att förvåna publiken med komplikationerna med former och plan, de är fulla av olika visuella paradoxer, ibland osynliga utan noggrann undersökning av bilden.

Det är samma sak med detta arbete: vid första anblicken verkar det som i bilden alla former är idealiskt kombinerade med varandra, men efter att ha tittat noggrant finns det kontaktpunkter där det finns en märkbar motsägelse. Denna värld, skapad av konstnären, motsätter sig alla lagar om fysik och allvar.

Många kritiker har noterat att Maurits Eschers verk är ganska svårt för en vanlig tittare att förstå, men trots detta har komplexa geometriska former i konstnärens verk blivit mycket populära och förblir efterfrågade i vår tid.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)