Porträtt av Zherbins barn – Pavel Fedotov

Porträtt av Zherbins barn   Pavel Fedotov

Figurerna av barn som visas i förgrunden, så nära åskådaren som möjligt och fyller nästan hela utrymmet på duken. I bakgrunden är bara en del av rumets vägg synlig med en bred dörr hängd med tunga gardiner, som fungerar som bakgrunden för bilderna.

Barn, med all sannolikhet, ser en samling av fjärilar, varav en har väckt deras uppmärksamhet just nu med sin ljusa färg. Flickans hand, som försiktigt håller en fjäril, är i mitten av kompositionen, markerad av konstnären genom framställning av figurer, efter färg och ljus-vit konstruktion av bilden.

Flickans ansikte dras till en fjäril, som hon ser på med ömhet och sorg, pojkens blick, som gesten i hans högra hand, är intresserad och energisk. De övergripande behållna färgerna; den stängda kompositionen som bildas av bordets horisontella, på vilken pojken lutade, nästan möte händer och nära barnhuvud, färg och ljus och skugga accenter, hjälper till att känna stämningen som förenar Zherbins barn och några funktioner i varje karaktär.

Avbildade Olga Ivanovna Zherbina, i äktenskap Rozenbakh och Fedor Ivanovich Zherbin. Barnen till M. I. Krylova och O. I. Zherbina, en konsulthandel, en före detta borgmästare i S: t Petersburg, en berömd figur inom välgörenhetsfältet

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)