Mercy – Joachim Eyteval

Mercy   Joachim Eyteval

Målning av Joachim Eyteval ”Mercy”. Storleken på målningen är 83 x 73 cm, olja på duk. Välgörenhet är en karaktärsegenskap som bestämmer en persons permanenta moraliska handlingssätt. Innehållet i konceptet förändrades beroende på förändringen i kriteriet för moraliskt bra på olika nivåer i utvecklingen av mänsklighetens etiska medvetande.

De antika grekerna skilde fyra grundläggande begrepp om välgörenhet: visdom, mod, rättvisa och måttlighet, försökte reducera dem till en början och enligt Socrates såg de i visdom den högsta grad av barmhärtighet, som förkroppsligade alla andra och i sinnet – en källa till barmhärtighet. Aristoteles skilde först viljens dygd från sinnets nåd. Först kallade han etiska och trodde att de representerar mitten mellan de två ytterligheterna; de senare, dianoetiska, betecknar sinnets korrekta inställning till föremål och till de lägre dygderna.

Stoikerna återvände till Sokrates ’intellektualitet och såg i visdom den högsta grad av barmhärtighet, i vis man – människans ideal. Kristendomen, som negativt hänvisade till grekernas intellektualism, såg i viljan essensen av den mänskliga naturen och satte tre teologiska begrepp för tro med de fyra grundläggande grekiska begreppen välgörenhet: tro, hopp och kärlek.

Thomas Aquinas läror har tio dygder: tre intellektuella – visdom, vetenskap och kunskap, de fyra huvudgrekiska och tre ovannämnda teologiska. I den nya filosofin trängde begreppet frihet i ande och högsta goda begreppet dygd och barmhärtighet som en etisk princip. Den holländska målaren Eyteval skildrade i sin bild det kristna barmhärtighetsbegreppet.