Helig natt – Albrecht Altdorfer

Helig natt   Albrecht Altdorfer

Målningen ”Holy Night” skapades av den tyska konstnären vid Donau-skolan Albrecht Altdorfer i början av det första decenniet av 1500-talet. Målningsstorlek 36 x 26 cm, lindved, olja. Altdorfers målning The Holy Night, julescenen, är inspirerad av känslan av romantisk poesi. Mästerskickad nattbelysning.

Ruinerna av en tegelbyggnad, bevuxen med blommor och örter, där Mary och barnet och Joseph hittade skydd för sig själva, tänds med gulaktiga reflektioner av månsken. Ljusa folkmassor änglar svävar på den mörka himlen. En annan variant av temat jul i Albrecht Altdorfers verk ger en liknande bild ”Jul”.

I en annan bild på det religiösa temat ”Susannas badning” uppför Altdorfer en brokig, hög, fantastisk palatsbyggnad, från vilken trappsteg går ner till terrasser omgiven av balustrader prickade med dussintals små figurer. I förgrunden, i skuggan av ett magnifik träd, finns hjältarna från den bibliska legenden.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)