Gust of Wind – Winslow Homer

Gust of Wind   Winslow Homer

De viktigaste framstegen i amerikansk konst under andra hälften av 1800-talet är till stor del kopplade till namnet på konstnären Winslow Homer, som tillsammans med Thomas Eckinson var en ledande representant för realistisk målning. I sin ungdom studerade Homer litografi, arbetade som illustratör. De första betydelsefulla verken – ritade rapporter från inbördeskrigets fronter – publicerade han i New York-tidskriften ”Harper’s Weekly”.

Publikationens format krävde tydliga, kortfattade, men samtidigt spektakulära ritningar. Ett element av illustrativ och grafisk konst finns i författarens målning. Trots de begränsade uttrycksmedlen förmedlade Homer i sina verk perfekt stämningen. Bilden återspeglar atmosfären av lycka som är karakteristisk för barndomen, en färsk sommardag. På grund av den starka vinden lutade båten åt sidan. Fiskaren och de tre pojkarna försöker återställa balansen genom att överföra till en sida av båten.

Handlingen framkallar drömmar om simning, äventyr och avlägsna okartade länder, men samtidigt förmedlar denna fiskebåt och människor som tittar bort i fjärran en känsla av ensamhet hos en person i det oändliga havet. Konstnären skildrade verkliga scener med så livfullhet och kraft att tittaren, som tittade på dukarna, var genomsatt av sitt humör.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)