Bykonsert – Adrian van Ostade

Bykonsert   Adrian van Ostade

Adrian van Ostade är en av de mest kända företrädarna för familjen av holländska konstnärer, en mästare i bondhushållsgenren, en författare och eter, en student av Frans Hals. Bilden påverkas av Adrian Brauver – författaren till brutala vanliga scener.

Trots den mångfärgade Rembrandt-tonfärgen, som upprätthålls i en gyllene-ockra gamma, och en spektakulär överföring av svarta och vita övergångar, förverkligas verket den groteske, komiska-parodiska karaktären av ”bondescenerna” Ostade och tillhör hans tidiga kompositioner.

Samtidigt, i bilderna av bondemusikanter med deras understrukna uttryck för gester och uttrycksfull mimik, avslöjar konstnären den universella principen, aktiviteten och spontaniteten, livskraftens fullhet, förmågan att utvinna enkla, enkla glädjeer från livet.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)